Gespecialiseerde strategische en juridische advisering bij gebiedsontwikkeling
Bregman Advisering levert al 25 jaar maatwerk bij vraagstukken over de juridische inkadering van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel publiek- als privaatrechtelijk.    Het recht wordt daarbij steeds toegepast binnen de bredere financiële en bestuurlijke context van concrete projecten. Daarmee heeft de advisering mede een strategisch karakter.
CONTACT PERSONALIA ADVISERING
Opstellen van overeenkomsten Intermediair bij stroeve onderhandelingen Het voorkomen van problemen met de staats-      steunregelgeving Randvoorwaarden benoemen voor samen-      werking m.b.t. het aanbestedingsrecht
Het juist toepassen van de Ladder voor      Duurzame Verstedelijking 	EfficiŽnte planologische inkadering 	Redelijke en juridisch haalbare kosten-     verhaalsafspraken
WAT WIJ BIEDEN
CONTACT PERSONALIA ADVISERING